nadace hippokrates

Vulvektomie

Vulvektomie – operační odstranění zevních rodidel (vulvy). Indikací jsou nádorové nebo rozsáhlejší či víceložiskové přednádorové změny  vulvy. Radikální vulvektomie se od prosté vulvektomie liší současným provedením spádové, tj. oboustranné tříselné a stehenní lymfadenektomie (odstranění mízních uzlin).