nadace hippokrates

Vejcovody

Vejcovody – tenký trubicový orgán, který ústí na jedné straně volně do dutiny břišní, na druhé straně do dutiny děložní.