nadace hippokrates

Tru-cut biopsie

Tru-cut biopsie –  je metoda odběru vzorku tkáně, která je využívána při diagnostice pokročilých nebo nejasných nálezů v dutině břišní a v pánvi. Umožňuje získat dostatečné množství tkáně k určení struktury a biologického chování procesu. To vše s nízkým rizikem komplikací, minimální invazivitou a obvykle v ambulantním režimu bez nutnosti celkové narkózy.