nadace hippokrates

Probatorní laparotomie

Probatorní  laparotomie – operace, při které pouze prohlížíme dutinu břišní z podélného několikacentimetrového řezu na břiše a obvykle současně odebíráme vzorky na podrobné histologické vyšetření.