nadace hippokrates

Podkožní (subkutální) mastektomie

Podkožní (subkutální) mastektomie - Při tomto zákroku se odstraňuje většina prsní tkáně, ale ponechá se větší část kožního krytu. Prsní dvorec s bradavkou se odstarní. Při tomto zákroku je odstraněno méně tkáně než při jednoduché mastektomii nebo při MRM (Modifikovaná radikální mastektomie).
Nepoužívá se však k léčbě rakoviny prsu, protože část mléčné žlázy vždy zůstane v podkoží. Protože může pomoci zabránění rozvoje rakoviny prsu u žen se zvýšeným rizikem, používáme ji jako preventivní opatření.

Modifikovaná radikální, jednoduchá a podkožní mastektomie může být kombinována ve druhé době  s rekonstrukcí prsu ke zlepšení kosmetického výsledku.