nadace hippokrates

Parametria

Parametria – měkké tkáně (podpůrný aparát) v okolí dělohy a děložního čípku; jejich odstranění je součástí radikální hysterektomie.