nadace hippokrates

Metastáza

Metastáza – druhotné ložisko nádoru, vzdálené od postiženého orgánu.