nadace hippokrates

Histologické vyšetření

Histologické vyšetření -  mikroskopické vyšetření malého kousku tkáně, který byl předem odebrán z těla. Vzorek se odebírá, jelikož základním vyšetřením ani zobrazovacími metodami nelze určit přesnou povahu onemocnění. Toto vyšetření tak pomáhá diagnostikovat a poté i správně léčit Vaše onemocnění.