nadace hippokrates

Excize

Excize – diagnostický nebo léčebný malý operační výkon, při kterém je tkáň vyříznuta (excidována). Používá se především k diagnostice a léčbě změn na zevních rodidlech, pochvě nebo děložním čípku.