nadace hippokrates

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů má usnadnit pochopení některých odborných výrazů běžně používaných v lékařské praxi při péči o onkogynekologické pacientky.