nadace hippokrates

Kdo by měl být očkován proti HPV?

Očkovat je možno dívky, ženy, chlapce i muže. Protože HPV onemocnění způsobuje závažná onemocnění především u žen, je hlavní důraz kladen právě na očkování dívek a žen.