nadace hippokrates

Jaká onemocnění způsobují nerizikové typy HPV?

Nerizikové typy HPV vyvolávají vznik kondylomat – různě velikých bradaviček na genitálu. Mohou být příčinou rozvoje mírných předrakovinových změn a mírných abnormit cytologických stěrů. Na vzniku rakoviny se však nepodílejí.