nadace hippokrates

Kdo se o Vás bude starat

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí onkogynekologie

 

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
vedoucí lůžkového onkologického oddělení a onkologických ambulancí

 

MUDr. Roman Kocián
vedoucí onkologického stacionáře

 

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
vedoucí mamologického centra a Centra pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů, primář Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK

 

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
vedoucí experního onkogynekologického ultrazvuku

 

MUDr. Lukáš Dostálek

MUDr. Filip Fruhauf, Ph.D. 

MUDr. Natálie Jančárková, Ph.D.

MUDr. Alice Fuxová

MUDr. Renata Poncová

MUDr. Lenka Mašková

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.  (na mateřské dovolené)

 

Lenka Benediktová

staniční sestra

Eva Římalová

vedoucí sestra onkologického stacionáře

 

 

Členové multidisciplinárního týmu:

 

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
histopatolog, přednosta Ústavu patologie VFN a 1. LF UK

 

MUDr. Věra Tomancová
klinický onkolog a radioterapeut

 

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
radiodiagnostik, přednostka Radiologické kliniky VFN a 1. LF UK