nadace hippokrates

Nadační fond

Nadační fond Hippokrates jsme se rozhodli založit, abychom podpořili vědu a výzkum v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických nádorů. Navazujeme tak na dlouholetou tradici Nadačního fondu Vita et Futura, který byl založen při Gynekologicko-porodnické klinice v roce 2000.
Ročně převezmeme do péče okolo 550 nových pacientek se zhoubným nádorem a 500 pacientek s přednádorovým onemocněním. Provedeme okolo 300 radikálních operačních výkonů u pacientek se zhoubnými nádory a téměř 500 konizací pro přednádorové onemocnění děložního hrdla. Ambulantní chemoterapie je podána 350 pacientkám, je provedeno 12 tisíc ambulantních vyšetření a téměř 1000 pacientek je hospitalizováno.
Do kvalitní péče vkládáme veškeré naše znalosti a zdroje. Peněz, které máme k dispozici na moderní přístroje, vybavení vyšetřoven, kontinuální vzdělávání lékařů i sester a výzkumné projekty, není však nikdy dostatek.
Prostředky, které získáme do Nadačního fondu, jsou velmi důležité pro kvalitu poskytované péče. Dalším úkolem Fondu je podpora vědeckých projektů, které však s udržením kvality péče na špičkové evropské úrovni úzce souvisí.
Detailní informace o Nadačním fondu Hippokrates naleznete na stránkách www.nadace-hippokrates.cz, kde se můžete seznámit s lékařským týmem a kde také zjistíte, jaké projekty Nadační fond Hippokrates již podpořil.

Děkujeme za Vaši nezištnou a velkorysou pomoc.

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Vedoucí Onkogynekologického centra VFN
Člen České lékařské akademie
Prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO)
Předseda Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP)


Nadační fond Hippokrates zapsán v nadačním rejstříku u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 1409.
Číslo transparentního účtu u Komerční banky : 115 – 3316820287 / 0100

Webové stránky fondu můžete navštívit zde.

Poslechněte si osobní zpověď zpěvačky Radky Fišarové, ve které mluví o svojí zkušenosti s onkogynekologickým onemocněním, o naději a nutnosti podporovat vědu a výzkum.