nadace hippokrates

Co následuje po terapii a jaké jsou výsledky léčby

            Všechny pacientky jsou po ukončení léčby a dosažení stavu bez přítomnosti nádoru – tzv. klinické remise - sledovány. Onemocnění se však u značné části žen během měsíců až let vrací a vyžaduje opakovanou léčbu – nejčastěji další chemoterapii, někdy i opakovanou operaci. Prognóza onemocnění je špatná a i přes pokroky v operační technice a velmi efektivní chemoterapii je úplné vyléčení možno očekávat jen asi u třetiny nemocných. Oproti minulosti ale dokáží moderní postupy i u nevyléčitelných případů velmi významně prodloužit život a zachovat jeho dobrou kvalitu.