nadace hippokrates

Částečné odstranění prsu = parciální mastektomie

Parciální mastektomie, nazývaná též lumpektomie, je zákrok, při kterém dochází k odstranění nádorového ložiska. Slouží k diagnóze a léčbě jak benigního (tedy nezhoubného) onemocnění prsu tak rakoviny prsu. Může být provedena v případě, že si žena přeje prs ponechat. Je odstraněno ložisko a lem okolní zdravé tkáně, větší část prsu zůstává. Při prokázaném rakovinném procesu jsou odebrány a vyšetřeny axilární (podpažní) lymfatické uzliny. Tento zákrok se nazývá odstranění axilárních lymfatických uzlin (LU, nebo také exenterace axily) a obvykle znamená druhý řez v podpažní jamce. Po této operaci většinou následuje radioterapie.