nadace hippokrates

Informace pro lékaře

Onkogynekologické centrum
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
Apolinářská 18, Praha 2, 120 00

 


přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
tel.: 224 967 425 (sekretariát); 224 961 111 (ústředna)

vedoucí prof. MUDr. David Cibula, CSc., FECSM
tel.: 224 967 451