Onkogynekologické centrum
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
Apolinářská 18, Praha 2, 120 00


 
 
INTERNSHIP
OČKOVÁNÍ PROTI HPV INFEKCI
PREVENCE KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
 
Onkogynekologie se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových stavů a zhoubných onemocnění zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů, včetně prsů.